Animācija paredzēta skolotājiem, atbilstoša mācību materiāla papildināšanai.