​Paldies par uzticēšanos pirmās grāmatas sērijas “Kur Rodas Milti” atbalstītājiem:


​Paldies Dr.sc.ing. Daigai Kunkulbergai par palīdzību sagatavot produktu ražošanas tehnoloģisko informāciju.